ImageMagick

English: https://en.wikipedia.org/wiki/ImageMagick:

"ImageMagick is a free and open-source software suite for displaying, converting, and editing raster image and vector image files. It can read and write over 200 image file formats."


Dutch: https://nl.wikipedia.org/wiki/ImageMagick:

"ImageMagick is een grafisch programma waarmee aan digitale beeldbewerking kan worden gedaan. Het computerprogramma bestaat uit een aantal commandoregel-gebaseerde programma's."

This site is hosted by NedCAD.

De inhoud van deze site wordt aangeboden zoals het is, zonder enige vorm van garantie en heeft verschillende licenties. Meer informatie over licenties staat hier.