GMLIN

Drawing information from a GML file.

Summary: The GMLIN command parses a GML file, extracts coordinates and translates GML into the current drawing where every GML file gets its own layer. Since usage is Dutch, the rest of this page is Dutch spoken. If you are interested, feel free to contact us.

Samenvatting: GML staat voor Geography Markup Language, en bevat geometrie en aanvullende data met hun plaatsen. Zie GML op Wikipedia voor meer. De GMLIN-opdracht leest en verwerkt GML-bestanden die daarna in de huidige tekening worden ingevoegd. Daarbij krijgt ieder GML-bestand zijn eigen laag en kleur.

Voorbeeld

Volgt later

Gebruik

 • GMLIN is een goede manier om data van PDOK om te zetten naar BricsCAD of AutoCAD.
 • Alternatieve manieren, zoals met QGis, zijn arbeidsintensief en gevoelig voor fouten.
 • GMLIN zorgt ervoor dat vlakken niet als arceerpatroon in de tekening terecht komen, maar als omtrek-polylijn.
 • Gegevens komen terecht in RD-co√∂rdinaten.
 • GML-bestanden zonder geometrie worden genegeerd.
 • GML-bestanden krijgen ieder hun eigen laag met kleur.
  • Per laag vormen de objecten een groep om of individueel of als groep te verwerken zijn.

Procedure

 • Sla de tekening op in de map met GML-bestanden.
 • Geef commando GMLIN
  • Wacht tot het DOS-venster klaar is met de omzettingen.
  • Klik OK

This site is hosted by NedCAD.

De inhoud van deze site wordt aangeboden zoals het is, zonder enige vorm van garantie en heeft verschillende licenties. Meer informatie over licenties staat hier.